Skip to main content

Buhay nang isang mercader na si Proceso at nang caniyang anac na si María sa caharian nang ungria, na hinang̃o sa cuadro histórico, pinag-inataang tinula ng̃ bagong nag-aaral sa caraniuang gauing libang̃an ng̃ Tagalog

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)
University of Michigan Books
texts
eye 425
favorite 0
comment 0